Ullensaker Skiklubb - Årsmøte 30 mars

Postet av Ullensaker Skiklubb den 17. Mar 2016

Årsmøte i Ullensaker Skiklubb avholdes onsdag 30. mars kl. 19.00
STED: Frivillighetssentralen, Døliveien 3

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret senest 18. mars

Sakene sendes Ullensaker Skiklubb, Pb. 226, 2051 Jessheim eller jahnbjha@online.no

Fullstendig saksliste legges ut en uke før årsmøtet på hjemmesiden

Saker som meldes inn etter frist vil ikke bli behandlet
Innkalling til årsmøte 2015

Postet av Ullensaker Skiklubb den 23. Feb 2015

Ullensaker skiklubb innkaller herved til årsmøte onsdag 17.mars 2015 kl 1900.
Sted: Frivilligsentralen i Ullensaker (på Gjestad), Dølivegen 3. Det blir merket med USK Banner ved inngangen.
Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 6. mars 2015.