Årsmøte for virksomhetsåret 2020

Årsmøte for virksomhetsåret 2020


Arrangør: Ullensaker Skiklubb

Tid


Årsmøte for 2020 for Ullensaker skiklubb avholdes mandag 14.06.2021 fra kl 2000 til 2100.

Møtet gjennomføres digitalt med Microsoft teams på grunn av den pågående COVID 19 situasjonen i Ullensaker kommune og mulighetene for å gjennomføre arrangementer.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle Ullensaker Skiklubbs årsmelding for 2020.

5. Behandle Ullensaker Skiklubbs regnskap for 2020. 

6. Fastsette ekstraordinært årsmøte for å velge representanter til styret, kontrollutvalg og valgkomite.

7. Fullmakt til styret til å jobbe for å avvikle Ullensaker skiklubbs forpliktelse og deltakelse i stiftelsen Romerike bakkesenter.

8. Fullmakt til å utnevne æresmedlemer.

9. Eventuelt 

Styret ber om påmelding til følgende e-postadresse innen 13. juni 2021 slik at vi får sendt ut link til det digitale møtet: jahnbjha@online.no

All dokumentasjon og saksliste ligger på følgende link: http://www.ullensakerskiklubb.no/storage/files?uid=1100237458&pfi=57619

For å ha stemmerett i aktuelle saker må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har imidlertid både møte- og forslagsrett.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.