Invitasjon til allmøte for avslutning av virksomhe


Arrangør: Ullensaker Skiklubb

Tid


Styret innkaller herved til et allmøte for å få avsluttet regnskapet for 2019 og behandle nye vedtekter for Ullensaker skiklubb. Dette har blitt utsatt som følge av den pågående COVID-19 pandemien. Norges idrettsforbund har gitt frist innen utgangen av 2020 å få gjennomført dette.

Møtet avholdes tirsdag 10.11.2020 fra kl 2000 til 2100.

Møtet gjennomføres digitalt med Microsoft teams på grunn av den pågående COVID.19 situasjonen i Ullensaker kommune.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på Ullensaker Skiklubb sin hjemmeside. Link: http://www.ullensakerskiklubb.no/storage/files?uid=1100237458&pfi=52025

For å ha stemmerett i aktuelle saker må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har imidlertid både møte- og forslagsrett.

Følg møtet her:  

Microsoft Teams meeting 
Join on your computer or mobile app 
Click here to join the meeting 


Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.