Årsmøte Ullensaker skiklubb - saksliste

Årsmøte Ullensaker skiklubb - saksliste


Arrangør: Ullensaker Skiklubb

Tid


Sted

Vis kart

Det vises til innkallingen til årsmøte

Årsmøtet avholdes i Flerbrukshallen Jessheim den 11.04.19 og begynner kl. 19.30

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle Ullensaker Skiklubbs årsmelding, herunder undergruppenes årsmeldinger.

5. Behandle Ullensaker Skiklubbs regnskap i revidert stand og gruppenes reviderte regnskap. 

6. Fastsette medlemskontingent.

7. Vedta idrettslagets budsjett.

8. Foreta følgende valg:

  • a) Leder og nestleder
  • b) Styremedlemmer – kasserer, sekretær, styremedlemer 
  • c) 2 revisorer 
  • d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet – 2 representanter til Årsmøtet i UIR + representant til Akershus skikrets
  • e) Valgkomité

9. Status Påls minnefond

10. Orientering om arbeidet med Randbydalsprosjektet

11. Eventuelt


Med vennlig hilsen

Jahn Bjørnar Haugen


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.