Stipend for aktive utøvere i Ullensaker orienteringslag

Postet av Asle Jahren den 26. Mar 2019

På grunn av den gode økonomiske situasjonen i UOL, har årsmøtet vedtatt at alle utøvere som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter for 2018 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Det er satt av en pott på kr 50 000,-. Den øvre grense som hver enkelt utøver kan få dekket er satt til kr 10 000,-.

Det kan søkes om refusjon av utgifter til reise, transport, klær, utstyr, samlinger og andre faktiske utgifter relatert til orienteringsidretten. Reiser og transport skal være relatert til aktivitet der du har deltatt for Raumar. Søknaden vil gjelde for 2018. 

Søknaden må inneholde en oversikt og forklaring på hva som ønskes dekt og beløp. I tillegg må det legges ved kvitteringer (ev. fra bankutskrift) eller annen dokumentasjon på de utgifter man søker om økonomisk støtte til.

Søknad om økonomisk støtte sendes til ullensakerorientering@gmail.com og markeres «Økonomisk støtte, 2018 sesongen».

Søknadsfrist settes til 1. mai 2019 og behandles deretter av Styret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.