Årsmøte tirsdag 29.januar 2019

Postet av Asle Jahren den 3. Jan 2019

Første gang publisert 3.januar 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2018

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG


Det innkalles med dette til årsmøte tirsdag 29.januar 2019

Sted:   Hovin gård

Tid:     kl. 19.00    


SAKLISTE: 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2018
  5. Behandle regnskapet for 2018
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2019
  9. Valg 


Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 21januar 2019.  


For styret i Ullensaker o-lag, 

Kari Kamstrup Hovind

leder


Les originaldokumentet:

innkalling årsmøte 2018 (1).docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.